RSS Feed

කෙසේ සර්වභලධාරී අල්ලාහ් ලොව දින 6 කින් නිර්මාණය කලේද ?How Allah Created the world in 6 days ?

විද්‍යාව මගින් පෘතුවිය හා විශ්වය නිර්මාණය වීමට අවරුදු මිලියන ගණනක කාලයක් ගත වූ බව පවසයි එසේනම් කෙසේ  සර්වභලධාරී  අල්ලාහ් පෘතුවිය දින 6 කින් නිර්මාණය කලේද ?

Big Bang Model එක අනුව විශ්වයේ පටන් ගැන්ම එනම් මීට බිලියන 13.7 කට පෙර  අතිශය උෂ්ණ හා ඝන තත්වයෙන් තිබි එය ඉතා ශිඝ්‍ර ලෙස ප්‍රසාරණය වී එතැන් පටන් අද දක්වාම මෙම විශ්වය ප්‍රසාරණය වෙමින් හා සිසිලනයට බදුන් වෙමින් පවතී .තවද විශ්වය කුඩා පරිමාවක් තුල සාන්ද්‍රණය වී Big Bang පිපිරීමෙන් පසුව මෙම පදාර්ථ විශ්වය පුර විසිරී ගොස් මන්දාකිනි ,සෞරග්‍රහ මණ්ඩල හා පෘතුවියද ඇතිවිය .

මෙම Big Bang Model එක ඉතා සවිස්තර  සහ නිරවද්‍ය  නුතන  විද්‍යාත්මක සාක්ෂි  හා නිරීක්ෂණ වල ආධාර ඇතිව  පැහැදිලි කිරීමකි.මේ ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා පහත ලින්ක් එක හරහා යන්න .

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang,

ශුද්ධ වූ අල්-කුරනයහි 7:54 වාක්‍ය දෙස බලන විට

නියත වශයෙන්ම ඔබගේ දෙවියන් වන අල්ලාහ් අහසද,භූමියද දින හයකින් උත්පාදනය කර,අර්ෂ් මත තම රාජධානිය ස්ථාවර කර තැබුවේය.ඔහුම රාත්‍රියෙන් දහවල වසා දමන්නේය.(දහවලෙන් රාත්‍රිය වසන්නේය).එය ඉතාමත් ත්‍රිව වශයෙන්ම එකකට පිටුපසින් එකක් වශයෙන් පිළිවෙළින් සිදු වෙමින් පවතින්නේය.සුර්යාද ,චන්ද්‍රයාද ,තාරකවන්ද ඔහුගේ නියෝගයන්ට ඇතුළත් වන්නේය.උත්පදනයන්ද ,එහි පාලනයද ඔහුටම අයත් දෙය නොවේද ?සකල ලෝකයෙන්ම උත්පාදනය කර පෝෂණය කර,සංවර්ධණය කරන අල්ලාහ් ඉමහත් භාග්‍ය වන්තයකි .

මේ අනුව ඉහත වාක්‍යයේ සදහන් කර ඇති “දින හයකින් ” ලෙස ඇති වචනය අරාබියෙන් “YOUM ” (day )  ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ.කුරානයේ  “YOUM” යන වචනයේහි අර්ථය දීර්ග කාල පරිච්චේදයක් එනම් කල්පයක් පමණ .එබැවින් මෙහිදී සදහන් වන දවස් හය  ඉතා දිගු කාල පරිච්චේද හයක් වේ .

තවද ශුද්ධ වූ අල්-කුරනායට  විශ්වය ස්ථිතික නොවේ .එය ගතික සහ නියතව වෙනස් වෙමින් ප්‍රසාරණය වන්නකි .

ශුද්ධ වූ අල්-කුරනයහි 51:47  වාක්‍ය දෙස බලන විට

(කිසිවකුගේ උදව්වක් නොමැතිව )අපගේ ශක්තිය මගින්ම අහස නිර්මාණය කළෙමු.නියත වශයෙන්ම අපි (එය ඔව්න්ගේ බුද්ධියට හසු නොවන සේ) අති විශාලවත් අන්දමට තබා ඇත්තෙමු.තවද එය අපි ප්‍රසාරණය වීමට සැලස්විනි.

අල්-කුරානයට අනුව විශ්වය ප්‍රසාරණය වීම සහ ගතිකව වෙනස් වීම විනිශ්ච දිනය දක්වා සිදුවේ.

තවද අල්-කුරානයහි  වාක්‍ය 21:104  අනුව විශ්වය මෙම විශ්වය යම් දිනක හැකිලේ .

ලියන ලද ලිපියක් ලිපිය හකුලන්නාක් මෙන් අහස හකුලන දිනයේදී පළමුවැනි වරට අපි ඔවුන්ව උත්පාදනය කළ ආකාරයටම (එතැනදී) අපි (ඔවුන්ට‍ පණ දී )ඔවුන්ව පුනුරුත්ථාපනය කරන්නෙමු.

“The universe starts with a Big Bang, expands to a maximum dimension, then recontracts and collapses (to the Big Crunch); no more awe-inspiring prediction was ever made.” Quotation from Charles W. Misner, Kip S. Thorne and John A. Wheeler in “Gravitation”, W. H. Freeman, San Francisco, 1973, page 1196.

“The universe starts with a Big Bang, expands to a maximum dimension, then recontracts and collapses (to the Big Crunch); no more awe-inspiring prediction was ever made.” Quotation from Charles W. Misner, Kip S. Thorne and John A. Wheeler in “Gravitation”, W. H. Freeman, San Francisco, 1973, page 1196.

http://www.evidencesofcreation.com/miracles_01_02.htm   වෙතින්

විශ්වයේ තිබෙන සියලු සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයන් පිපිරෙන්නේය .එය අල්-කුරානයේ 55:37 වාක්‍ය මගින් පවසනු ලබයි.

(යුග අවසානය සදහා ) අහස පැළි යන අවස්ථාවේදී ,එය (සෙයිතුන් ) තෙල් මෙන් රෝස වර්ණයක් බවට පත් වනු ඇත .

www.answering-christianity.com/hot_gas.htm      වෙතින්

තව දුරටත් විශ්වයේ ප්‍රසාරණය පිළිබද සලකා බැලූ  විට

මිට ශතවර්ෂ 14 කට පෙර කාලයේ එනම් තාරකා විද්‍යාව නොදියුණු අවදියේදී අල්- කුරනයහි සර්වබලධාරී අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි.

And it is We who have constructed the heaven with might, and verily, it is We who are steadily expanding it.”
(The Qur’an, 51:47)

මෙහි සදහන් වන “ස්වර්ග ලෝකය(heaven ) අල්-කුරානයේ විවිධ ස්ථාන වල අවකාශය හා විශ්වයහි අදහස ගැනීමට භාවිතා කර ඇත .

විසිවෙනි ශත වර්ෂයේ මුල්භාගයේදී රුසියානු භෞතික විද්‍යාත්ඤ Alexander Friedmann සහ බෙලජියානු ජාතික Georges Lemaitre  යන දෙදනා විසින් සිද්ධාන්තමය වශයෙන් ගණනය කර තිබනවා විශ්වය ඒකාකාර චලිතයක හා ප්‍රසාරණයක් වන බව.

මෙම කරුණ ඇමරිකානු ජාතික තාරකා විද්‍යාඥ  Edwin Hubble   විසින් නිරීක්ෂණ දත්ත මගින් 1929 දී  ඔප්පු කර තිබනවා .ඔහු ටෙලස්කෝප් එකක් මගින් නිරීක්ෂණය කර සොයාගෙන  තිබෙනවා  තරු සහ සෞරග්‍රහ මණ්ඩල එකිනෙකින් ඉවතට චලනය වන බව .

මේ අනුව ඉහත පැහැදිලි සාක්ෂින් මගින් ඔප්පු වන්නේ සර්වබලධාරී දෙවියන් විසින් පෘතුවිය සහ විශ්වය නිර්මාණය කල බවය.තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ අනාවර්ණය කරගත් මෙම විද්‍යාත්මක සත්‍යයන් මීට වසර 1400 කට පෙර ශුද්ධ වූ කුර්ආනය පවසනවා නම් එය මිනිස් චින්තනයක් විය නොහැකිය. එය නියත වශයෙන්ම සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ගේ නිර්මාණයක් විය යුතුය.

References :-
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedmann%E2%80%93Lema%C3%AEtre%E2%80%93Robertson%E2%80%93Walker_metric
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Friedmann
http://www.famousbelgians.net/lemaitre.htm

About සත්‍ය දහම

From Sri lanka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: